www.aretranslation.com
1  2  3  4  5  6 -----2.OM CLARE BARNES

Från England till Jämtland
Jag bor i Jämtland, men är född och uppvuxen i England.
Till Sverige flyttade jag 1995 efter att ha tagit fil.kand. examen i engelsk litteratur vid University of Sheffield.

Jag började att översätta genom mitt jobb som engelsklärare vid Högskolan Dalarna och förstod omgående att det inte enbart handlade om att byta ut ord från ett språk till ett annat (lyckligtvis, i annat fall hade översättningsmaskiner gjort mig överflödig).

Översättning är svårt och kräver inte bara förståelse för vokabulären och grammatiken, utan även för tonen och formen, och inte minst, de tilltänkta läsarna.

Jag har två lärarutbildningar av erkänd internationell standard (Dip. TEFL och Dip. ESP) och många års erfarenhet av undervisning, varav sju år på universitetsnivå.
Sedan 2002 har jag arbetat med tvåspråkiga barn (svenska och engelska) samt med kurser i affärsengelska.

Clare Barnes

hosting: jamtport.it webdesign: rubusart.com