www.aretranslation.com
1  2  3  4  5  6 -----1.PRESENTATION

Från svenska till engelska
Jag heter Clare Barnes och startade mitt företag Åre Translation 2001. Jag översätter från svenska till engelska, korrekturläser engelsk text och ger kurser i engelska.

I huvudsak översätter jag inom sport, turism, friluftsliv men
har också erfarenhet från översättning och korrekturläsning
av vetenskapliga dokument inom IT-sektorn.

Även om min svenska är flytande så översätter jag inte till svenska, eftersom det inte går att fullt ut förstå de olika nyanserna i ett språk om man inte har det som modersmål.

Att lära ut engelska till personer med annat modersmål (vanligtvis svenskar) har givit mig ovärderlig kunskap om skillnader och likheter mellan de två språken, om vanliga språkliga och kulturella missuppfattningar, samt om svårigheter att förstå en felaktig eller dåligt översatt text.

Varmt välkommen till min hemsida!

hosting: jamtport.it webdesign: rubusart.com
På svenska English site!